Lokācijas/Локации


13-22 minimālais līmenis monstriem(viegli pārvarami) / минимальный уровень для монстров (легко победимы)
23-29 minimālais līmenis monstriem(vidēji grūti pārvarami) / минимальный уровень для монстров (Не так легко победимы)
30-42 minimālais līmenis monstriem (grūti pārvarami) / минимальный уровень для монстров (трудно победимы)
zvejas vietas / рыбылка
raktuves / шахта
 
Ceļš kalnos / Дорога в горы
 
 1. Ceļš kalnos-ieeja, neviens monstrs nav pamanāms/Дорога в горы - На входе нету не одного монстра
 2. Piepilsēta, 2 žurkas (13. līmenis)/Пригород,2 крысы (13.уровень)
 3. Pļava pie pilsētas, 2 žurkas (14. līmenis)/Луг рядом с городом,2 крысы (14.уровень)
 4. Lielisko uzvaru laukums, 2 žurkas (13. līmenis)/Площадь Великой победы 2 крысы (13.уровень)
 5. Veiksmes pļava, 1 vilks (13. līmenis)/Луг успеха,1 волк (13.уровень)
 6. Savienujumu ceļš, 3 vilki (14. līmenis)/Соединения дорог, 3 волка (14. уровень)
 7. Ieeja burvju mežā, 1 kuilis (16. līmenis)/Дорога в лес волшебства, 1 кабан (16. уровень)
 8. Dzintara krasts-zvejas vieta/Янтарный берег-место рыбалки
 9. Burvju upes krasts-zvejas vieta/Волшебный берег реки-место рыбалки
 10. Ceļš nezināmajā, 1 vilks (16. līmenis)/Дорога в неизвестность 1 волк (16.уровень)
 11. Sātana pauguri, 3 vilki (17. līmenis)/Холмы сатаны 3 волка (17. уровень)
 12. Lamatu kalns-rakstuves/Гора ловушек - шахта
 13. Pamestā šahta-rakstuves/Заброшенная шахта
 14. Eņģeļu ezers-zvejas vieta/Озеро Ангела-место рыбалки
 15. Ieeja svētnīcā, 2 amazones (18.līmenis)/Вход в святилище 2 амазонки (18. уровень)
 16. Ieeja rūķu tunelī, 4 bandīti (19. līmenis)/Вход в туннель гномов 4 бандита (19. уровень)
 17. Kalnu pakāje, 1 amazone (23. līmenis)/Предгорья 1 амазонка (23. уровень)
 18. Zemnieku nora, 1 dēmons (24. līmenis)/Нора фермера 1 демон (24.уровень)
 19. Debesu taka, 2 medūzas (25. līmenis)/Небесная дорога 2 медузы (25. уровень)
 20. Rūķu apmetne, 1 bandīti (26 līmenis)/Лагерь гномов 1 бандит (26.уровень)
 21. Draudzības laukums, 1 velniņš (33. līmenis)/Площадь дружбы 1 чёрт (33. уровень)
 22. Laimes krasts, 1 vilks (31. līmenis)/Берег счастья 1 волк (31.уровень)
 23. Ceļotāju lauks, 1 medūza (20. līmenis)/Поле путешественников 1 медуза (20.уровень)
 24. Ceļotāju taka, 1 demons (21. līmenis)/Тропа путешественников 1 демон (21.уровень)
 25. Brīnumu kalnu pakāje, 2 velniņi (22.līmenis)/Чудо предгорных 2 чёртика (22.уровень)
 26. Stiprinieku ceļš,1 bandīts (23 līmenis)/Дорога силачей 1 бандит (23. уровень)
 27. Bīstamais ceļš,1 lācis (24.līmenis)/Опасная дорога 1 медведь (24.уровень)
 28. Ieeja elfu apmetnē,2 kuiļi (25.līmenis)/Вход в лагерь эльфов 2 кабана (25. уровень)
 29. Slepenā elfu svētnīca, 3 pantēras (26. līmenis)/Секретные эльфийские святыни 3 пантеры (26.уровень)
 30. Elfu upes krasts, 1 amazone (37. līmenis)/Берег реки эльфов 1 амазонка (37. уровень)
 31. Mirušo lauks,1 dēmons (32.līmenis)/Поле мертвецов 1 демон (32. уровень)
 32. Zinību pļava,3 velniņi (33. līmenis)/Поле знаний 3 чёртика (33. уровень)
 33. Vilšanās krasts,1 bandīts (33. līmenis)/Берег разочарования 1 бандит (33. уровень)
 34. Nelabā klajums,1 dēmons (30. līmenis)/Поляна зла 1 демон (30. уровень)
 35. Ceļu sadalīšanās, 2 pantēras (29. līmenis)/Путь разделения 2 пантеры (29. уровень)
 36. Ceļrādis, 1 amazone(27. līmenis)/Дорожный знак 1 амазонка (27. уровень)
 37. Ziedu lauks, 2 medūzas (27. līmenis)/Поле цветов 2 медузы (27. уровень)
 38. Elfu pilsētiņa, 4 velniņi (37. līmenis)/Город Эльфов 4 чёртика (37. уровень)
 39. Elfu piepilsēta, 1 žurka (39. līmenis)/Пригород эльфов, 1 крыса (39. уровень)
 40. Ciešanu zeme, 2 velniņi (32. līmenis)/Земля страданий 2 чёртика (32 уровень)
 41. Veiksmes laukums, 2 lāči (31. līmenis)/Площадь успеха, 2 медведья (31. уровень)
 42. Uzticēšanās zeme, 1 dēmons (31. līmenis)/Земля доверия 1 демон (31. уровень)
 43. Pasauļu tilts, 4 medūzas (31. līmenis)/Мост мира 4 медузы (31. уровень)
 44. Nāvessoda krasts,2 velniņi (30. līmenis)/Берег смертельной казни 2 чёртика (30. уровень)
 45. Inkvizīcijas laukums, 4 bandīti (29. līmenis)/Площадь инквизиции 4 бандита (29 уровень)
 46. Ceļš uz elli, 2 panteras (29. līmenenis)/Дорога в ад 2 пантеры (29 уровень)
 47. Ieeja orku ciematā, 3 vilki (27. līmenis)/Вход в деревню орков 3 волка (27 уровень)
 48. Svēto ezers-zvejas vieta/Озеро святых-место рыбалки
 49. Neitrālā zeme, 2 lāči (34. līmenis)/Нейтральная земля 2 медведья (34 уровень)
 50. Senais ceļš, 1 dēmoni (34. līmenis)/Древняя дорога 1 демон (34. уровень)
 51. Orku lamatas, 2 amazones (30. līmenis)/Ловушки орков 2 амазонки (30 уровень)
 52. Treniņu laukums, 1 bandīts (30. līmenis)/Площадь тренеровок 1 бандит (30. уровень)
 53. Orku mājiņas, 1 medūza (37. līmenis)/Домики орков 1 медуза (37. уровень)
 54. Orku noliktavas, 3 velniņi (38. līmenis)/Склад орков 3 чёртика (38 уровень)
 55. Lūgšanu krasts, 3 lāči (39. līmenis)/Берег молитв 3 медведья (39 уровень)
 56. Ceļš uz paradīzi, 1 panrtēra (34. līmenis)/Дорога в рай 1 пантера (34 уровень)
 57. Bruņinieku pauguri-raktuves/Холмы рыцаря-шахта
 58. Orku ieroču zāle, 2 velniņi (38. līmenis)/Оружейный зал орков 2 чёртика (38 уровень)
 59. Orku ciemata centrs, 2 bandīti (39. līmenis)/Центр деревни орков 2 бандита (39 уровень)
 60. Ceļš nezināmajā №2, 1 pantēra (40. līmenis)/Дорога в неизвестность 2 , 1 пантера (40 уровень)
 61. Ciemata pulkstenis, 3 amazones(41. līmenis)/Часы деревни 3 амазонки (41 уровень)
 62. Ceļš uz citu pasauli, 2 velniņi (42.līmenis)/Дорога в другой мир 2 чёртика (42 уровень)
 
Cita pasaule / Другой мир
 
 1. Ieeja citā pasaulē, neviens monstrs nav pamanāms/ Вход в иной мир, на входе нет ни одного монстра
 2. Lielais kalns, 3 Orks karavīrs/ Большая гора, 3 Орк воин
 3. Bīstamā krauja, 2 Aszobainis/ Опасный овраг, 2 Острозубая тварь
 4. Tumsas ieleja, 4 Spoks/ Долина тьмы, 4 Привидение
 5. Vareno elfu ieleja, 1 Bezbēdnīgais rūķis/ Долина великих эльфов, 1 Безобразный гном
 6. Vareno elfu ciemats, 1 Amazone/ Посёлок великих эльфов, 1 Амазонка
 7. Nešķīsteņu alas, 2 Monstrs/ Пещера нечисти, 2 Монстр
 8. Ēnu zeme, 2 Ļaunais gars/ Земля теней, 2 Злой дух
 9. Kalnu labirints, 1 Skelets/ Лабиринт гор, 1 Скелет
 10. Tumsas mežs, neviens monstrs nav pamanāms/ Тёмный лес, на входе нет ни одного монстра
 11. Vareno elfu lamatu zeme, 1 Amazone/ Засада в земле великих эльфов, 1 Амазонка
 12. Nešķīsteņu kalns, 2 Vampīrs/ Гора нечисти, 2 Вампир
 13. Ēnu alas, 1 Velniņš/ Пещера теней, 1 Чёртик
 14. Gladiātoru kalns, 1 Varenais orks/ Гора гладиаторов, 1 Великий орк
 15. Bezbailīgo zeme, 1 Zobenzobu tīģeris/ Земля бесстрашных, 1 Саблезубый тигр
 16. Nolādēto tilts, 4 Karaliskais krabis/ Проклятый мост, 4 Королевский краб
 17. Upes mežs, 1 Aszobainis/ Лес возле реки, 1 Острозубая тварь
 18. Elfu biezoknis, 2 Dzīvais koks/ Чаща эльфов, 2 Живое дерево
 19. Rūķu biezoknis, 2 Panteras/ Чаща гномов, 2 Пантеры
 20. Orku biezoknis, 1 Varenais orks/ Чаща орков, 1 Великий орк
 21. Orku mežs, 1 Orku priekštecis/ Лес орков, 1 Предводитель орков
 22. Ieeja orku mežā, 1 Sarkanais dēmons/ Вход в лес орков, 1 Красный демон
 23. Orku ieleja, 2 Briesmonis/ Долина орков, 2 Чудище
 24. Tumšo Elfu kalns, 1 Amazone/ Гора тёмных эльфов, 1 Амазонка
 25. Tumšo Elfu zeme, 2 Medūza/ Земля тёмных эльфов, 2 Медуза
 26. Tumšo elfu ieleja, 3 Dundurs gigants/ Долина тёмных эльфов, 3 Гигантских слепня
 27. Elfu mežs, 2 Dzīvais koks/ Лес эльфов, 2 Гигантский слепень
 28. Rūķu mežs, 2 Panteras/ Лес гномов, 2 Пантеры
 29. Tumsas biezoknis, 1 Lācis/ Чаща тьмы, 1 Медведь
 30. Neizejamais mežs, 2 Dzīvais koks/ Непроходимый лес, 2 Живое дерево
 31. Neizejamais burvju biezoknis, 1 Zobenzobu tīģeris/ Непроходимая волшебная чаща, 1 Саблезубый тигр
 32. Neizejamais burvju mežs, 1 Rēgs/ Непроходимый зачарованный лес, 1 Призрак
 33. Tumšā meža alas, neviens monstrs nav pamanāms/ Пещеры тёмного леса, на входе нет ни одного монстра
 34. Vareno orku ciemats, 1 Orku priekštecis/ Посёлок великих орков, 1 Предводитель орков
 35. Vareno orku piepilsēta, 2 Varenais orks/ Окрестность великих орков, 2 Великий орк
 36. Nāves ezera krauja, 1 Karaliskais krabis/ Обрыв у озера смерти, 1 Королевский краб
 37. Nāves ezers, neviens monstrs nav pamanāms/ Озеро смерти, на входе нет ни одного монстра
 38. Tumšo Elfu nogāze, 1 Sarkanais dēmons/ Склон тёмных эльфов, 1 Красный демон
 39. Tumšo elfu lamatu kalns, 1 Briesmonis/ Гора ловушек тёмных эльфов, 1 Чудище
 40. Tumšo elfu pauguri, 1 Brīnumputns/ Холмы тёмных эльфов, 1 Чудо птица
 41. Lielais paugurs, 2 Brīnumputns/ Большой холм, 2 Чудо птица
 42. Neredzīgo mežs, 1 Ļaunais gars/ Лес слепых, 1 Злой дух
 43. Neredzīgo ieleja, 1 Spoks/ Долина слепых, 1 Привидение
 44. Slepenās ejas, 1 Velniņš/ Секретные проходы, 1 Чёртик
 45. Mazo pauguru zeme, 1 Kuilis/ Земля маленьких холмов, 1 Кабан
 46. Lielo pauguru zeme, 2 Žurka/ Земля больших холмов, 2 Крыса
 47. Gladiatoru pauguri, 1 Bandīts/ Холмы гладиаторов, 1 Бандит
 48. Gladiatoru svētnīca, 1 Rēgs/ Святилище гладиаторов, 1 Призрак
 49. Ieeja gladiatoru ciematā, 3 Varenais orks/ Вход в посёлок гладиаторов, 3 Великий орк
 50. Gladiatoru ciemats, 1 Orku priekštecis/ Посёлок гладиаторов, 1 Предводитель орков
 51. Gladiatoru piepilsēta, 3 Orks karavīrs/ Окрестность гладиаторов, 3 Орк воин
 52. Neitrālā pļava, 2 Brīnumputns/ Нейтральный луг, 2 Чудо птица
 53. Nolādētās upes krasts, 1 Aszobainis/ Берег реки проклятых, 1 Острозубая тварь
 54. Mirušo biezoknis, 2 Zombijs/ Чаща мёртвых, 2 Зомби
 55. Pasauļu ceļš, 2 Bezbēdnīgais rūķis/ Мировая дорога, 2 Безобразный гном
 56. Tumšās pasaules kalns, 1 Pūce mutants/ Гора мира тьмы, 1 Сова мутант
 57. Tumšās pasaules nogāze, 1 Zobenzobu tīģeris/ Склон мира тьмы, 1 Саблезубый тигр
 58. Mirušā zeme, 2 Zombijs/ Земля мёртвых, 2 Зомби
 59. Elles zeme, 1 Dēmons/ Адская земля, 1 Демон
 60. Nešķīsteņu ezera krasts, 3 Vilkacis/ Берег озера нечисти, 3 Оборотень
 61. Nešķīsteņu ezers, neviens monstrs nav pamanāms/ Озеро нечисти, на входе нет ни одного монстра
 62. Saindētā pļava, 4 Dundurs gigants/ Отравленный луг, 4 Гигантский слепень
 63. Paradīzes pļava, 1 Vilks/ Райский луг, 1 Волк
 64. Pasauļu mežs, 1 Dzīvais koks/ Мировой лес, 1 Живое дерево
 65. Brīnumainā pļava, 3 Dundurs gigants/ Чудесный луг, 3 Гигантский слепень
 66. Kalnu ceļš, 1 Pūce mutants/ Горная дорога, 1 Сова мутант
 67. Tālo zemju pļava, 4 Tālo zemju iemītnieks/ Луг дальних земель, 4 Обитатель дальних земель
 68. Nāves kalnu ieleja, 1 Skelets/ Долина гор смерти, 1 Скелет
 69. Nāves kalni, 1 Mūmija/ Горы смерти, 1 Мумия
 70. Tumšā nāves kalnu zeme, 2 Bezbēdnīgais rūķis/ Тёмная земля гор смерти, 2 Безобразный гном
 71. Mirušo krasts, 1 Aszobainis/ Берег мёртвых, 1 Острозубая тварь
 72. Mirušo pauguri, 1 Briesmonis/ Холмы мёртвых, 1 Чудище
 73. Sātana zeme, 1 Dēmons/ Земля сатаны, 1 Демон
 74. Viltus mežs, 2 Dzīvais koks/ Поддельный лес, 2 Живое дерево
 75. Viltus meža pļava, 1 Brīnumputns/ Луг у поддельного леса, 1 Чудо птица
 76. Viltīgā taka, 2 Kuilis/ Тропа хитрости, 2 Кабан
 77. Svēto pļava, 1 Rēgs/ Святой луг, 1 Призрак
 78. Vilku zeme, 3 Vilks, Земля волков, 3 Волк
 79. Pasaku kalns, 2 Medūza/ Сказочный холм, 2 Медуза
 80. Dzintara zeme, 4 Vampīrs/ Янтарная земля, 4 Вампир
 81. Nelabā gara biezoknis, neviens monstrs nav pamanāms/ Чаща злых духов, на входе нет ни одного монстра
 82. Ciešanu laukums, 1 Dēmons/ Площадь мук, 1 Демон