Raktuves / Шахта


 
Ieeja šahtā līdzinās kaut kādai alai, gar sienām balsti, uz kuriem guļ baļķi, kas stutē akmens velvi. Laukums tiek labi apgaismots ar kupolveidīgām lampām. No tā aizvijas trīs labi apgaismoti tuneļi, kuros ir ieklātas dzelzceļa sliedes. Blakus stāv dzelzceļa vagonete, visapkārt dzirdama dunoņa, kas skan no šahtas dziļumiem un atbalsojas velvē.
Minimālās prasības:
  • Līmenis: 15
  • Uzvilkti priekšmeti: Cērte, Soma

Вход в шахту очень похож на какую-то пещеру, по стенам стоят подпорки, на которых лежат бревна, как бы поддерживающие каменный свод. Площадка хорошо освещается закрытыми под колпаки светильниками. В три разные стороны отходят туннели, тоже освещённые, с проложенными по ним рельсовыми путями. Рядом стоит и вагонетка. Душащий душу гул из глубины шахты разносится по стенам и земле.
Минимальные требования:
  • Уровень: 15
  • Одеты предметы: Кирка, Сумка