Medības un ādas/Охота и шкуры

Ādu savākšanai ir nepieciešama soma un paaugstinot mednieka prasmi, ādas kritīs daudz biežāk un medības laiks kļūs mazāks. Ādas krīt tikai no monstriem, kuri atrodas kalnu lokācijās.

Для сбора шкур нужна сумка, также большое значение имеет навых охотника - чем он больше, тем быстрее можно охотиться и чаще можно добыть одну из шкур. Шкуры выпадают только с монстров в горах.

Vilka āda maksā 20zm, svars 0.15 kg
Шкура волка стоит 20зм, вес 0.15 кг
Žurkas ādiņa maksā 10zm, svars 0.05 kg
Шкурка крысы стоит 10зм, вес 0.05 кг
Lāča āda maksā 25zm, svars 0.3 kg
Шкура медведя стоит 25зм, вес 0.3 кг
Pantēras āda maksā 40zm, svars 0.3 kg
Шкура пантеры стоит 40зм, вес 0.3 кг
Meža cūkas āda maksā 25zm, svars 0.2 kg
Шкура кабана стоит 25зм, вес 0.2 кг